Blixtvakt Brandrisk

Effektiv prevention mot bränder i skog och mark

Blixtvakt Brandrisk gör det möjligt att på ett automatiserat sätt varna för potentiella bränder i skog och mark orsakade av åska.

Hur fungerar det?

iphone, smartphone, apps-410324.jpg

Du styr vad som bevakas

Blixtvakt Brandrisk är ett API som låter användare lägga till, ta bort och uppdatera områden som ska övervakas för åsknedslag. Genom detta API kan användare anpassa övervakningen efter sina behov och integrera tjänsten med andra system.

forest fire, fire, boat rapids-432877.jpg

Åskövervakning och brandriskbedömning

Blixtvakt Brandrisk registrerar åsknedslag i definierade områden och hämtar brandriskdata från MSB för varje nedslag. Blixtar med nedslag i övervakade områden kan via API:et hämtas dynamiskt baserat på område och tid. Denna information innehåller egenskaper för resp. blixt såsom position, tidpunkt och brandrisk (torrhetsindex/FWI).

alert, fire, warning-148931.jpg

Kundanpassad systemkommunikation

Blixtvakt Brandrisk skickar ut denna information i de specificerade områdena till ditt system via en webblänk som användaren tillhandahåller. Med denna informationen är det sedan möjligt att i det egna systemet göra en bedömning om huruvida en åtgärd bör genomföras eller ej. Informationen kan även lätt presenteras på en karta eller i en tabell.

iphone, smartphone, apps-410324.jpg

Du styr vad som bevakas

Blixtvakt Brandrisk är ett API som låter användare lägga till, ta bort och uppdatera områden som ska övervakas för åsknedslag. Genom detta API kan användare anpassa övervakningen efter sina behov och integrera tjänsten med andra system.

forest fire, fire, boat rapids-432877.jpg

Åskövervakning och brandriskbedömning

Blixtvakt Brandrisk registrerar åsknedslag i definierade områden och hämtar brandriskdata från MSB för varje nedslag. Blixtar med nedslag i övervakade områden kan via API:et hämtas dynamiskt baserat på område och tid. Denna information innehåller egenskaper för resp. blixt såsom position, tidpunkt och brandrisk (torrhetsindex/FWI).

alert, fire, warning-148931.jpg

Kundanpassad systemkommunikation

Blixtvakt Brandrisk skickar ut denna information i de specificerade områdena till ditt system via en webblänk som användaren tillhandahåller. Med denna informationen är det sedan möjligt att i det egna systemet göra en bedömning om huruvida en åtgärd bör genomföras eller ej. Informationen kan även lätt presenteras på en karta eller i en tabell.

Tjänsten vänder sig till användare som vill:

Blixtvakt Brandrisk vänder sig till användare som vill övervaka åsknedslag i specifika områden och få brandriskdata för varje nedslag. Tjänsten är särskilt användbar för organisationer som vill integrera övervakningen med andra system och anpassa övervakningen efter sina specifika behov. Användare som vill ha tillgång till dynamisk information om blixtar i sina övervakade områden, inklusive position och brandrisk, kan dra nytta av tjänsten. 

Anpassningsbar visualisering:
Ge användaren kontrollen

Den som nyttjar tjänsten väljer själv hur man vill hantera notiser, visualisera varningar och administrera områden. Genom att ge användaren kontrollen, kan denne skapa och anpassa visualiseringen efter sina egna preferenser och behov.

Blixtvakt Brandrisk erbjuder

Integration

Genom att Blixtvakt Brandrisk erbjuder API för lagring av bevakningsområden, notifieringar vid nedslag samt hämtning av blixt- och brandriskdata möjliggörs integration med anropande tjänster och system.

Högkvalitativ data

Blixtvakt Brandrisk använder data från etablerade, pålitliga och stabila källor. För varje blixtnedslag som registreras av SMHI så hämtar systemet brandriskdata från MSB för aktuell plats och tidpunkt.